ČESKO-SLOVENSKO-AFGHÁNSKÁ OBCHODNÍ KOMORA

Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové, milí členové naší komory!

Je pro mne potěšením, že Vás mohu uvítat na stránkách ČESKO-SLOVENSKO-AFGHÁNSKÉ OBCHODNÍ KOMORY. Jak vyplývá z názvu, navazujeme na tradici „Československa“, jehož produkty a projekty byly v Afghánistánu po desítky let zapsány zlatým písmem, a jsou dodnes pro svou kvalitu a spolehlivost nadále žádány a poptávány.

Kolegové, kteří mi při založení Komory svěřili důvěru v jejím vedení, pravděpodobně vycházeli z mých znalostí a zkušenosti v oblasti zahraničního obchodu, práva a strojírenství, jakož i tří desítek let podnikatelské praxe. Za to bych jim chtěl poděkovat. Věřím proto, že s jejich úsilím dokážeme vytvořit Komoru jako platformu obchodních příležitostí a osobních vazeb ve všech třech krásných a jedinečných zemích. V této souvislosti vítám zájem a laskavou podporu našich aktivit ze strany Afghánského a Slovenského velvyslanectví v Praze, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu, a Ministerstva zahraničních věcí.

Spolu s obchodním a společenským posláním ČESKO-SLOVENSKO-AFGHÁNSKÁ OBCHODNÍ KOMORA rozvíjí také spolupráci s akademickou sférou. Je založena na účinné pomoci při předávání zkušeností, poznávání lokální kultury k pochopení mentality, či znalosti procesů a jejich praktické aplikaci v přirozeném prostředí. Věřím, že tyto a další aspekty v budoucnu podpoří vzájemný výměnný pobyt studentů tria států Komory.

Interně tvoří mezinárodní tým pracovníků Komory lidé s bohatou podnikatelskou i odbornou praxí, jakož i patřičnou životní zkušeností, mimo jiné z oblasti školství, práva, medicíny, zahraničního obchodu či vysoké diplomacie. Kolegové i já jsme připraveni rozvíjet a poskytovat své poznatky i Know How v sekcích Obchod a strategický rozvoj, Mezinárodní vztahy a finanční trhy, Právo a legislativa, Public Relations, Marketing a strategická Komunikace, a také pro vlastní provoz Komory.

Dovolte mi vyslovit přesvědčení, že aktivita ČESKO-SLOVENSKO-AFGHÁNSKÉ OBCHODNÍ KOMORY důstojně naváže na historicky dobré jméno Československa na Afghánském trhu, a bude přínosem v obchodní činnosti při obnově válkou zničené země, navazování společenských vztahů mezi jednotlivými národy, i spolupráci v oblasti akademického výzkumu, a součinnosti veřejné sféry.

S přátelským pozdravem

Pavel Bělohradský
President
ČESKO-SLOVENSKO-AFGHÁNSKÉ OBCHODNÍ KOMORY

Představitelé

SPRÁVNÍ RADA

PAVEL BĚLOHRADSKÝ
Mgr. Pavel Bělohradský
president, I. místopředseda správní rady
president@csachamber.com
MIROSLAV PALÁT
MUDr. Miroslav Palát, MBA
předseda správní rady
chairman@csachamber.com
FAWAD NADRI
Ing. Fawad Nadri, MBA
Vice President, místopředseda správní rady
vicepresident@csachamber.com
RICHARD KRÁL
MUDr. Richard Král
člen správní rady, sekce Obchod a strategický rozvoj
business@csachamber.com
Pavel Jezdinský
Bc. Pavel Jezdinský, MBA
člen správní rady, sekce Mezinárodní vztahy a finanční trhy
international@csachamber.com
IVAN REMENEC
Ing. Ivan Remenec
člen správní rady, poradce
counsellor@csachamber.com

SMÍRČÍ KOMISE

Andrea Tatarková
Mgr. Andrea Tatarková, LLM
ředitelka pro strategii a rozvoj podnikání Slovensko
development@csachamber.com
IVANA ŽILINČÍKOVÁ
JUDr. Ivana Žilinčíková
členka smírčí komise, sekce Právo a legislativa
law@csachamber.com

ČESTNÝ ČLEN

TOMIO OKAMURA
Tomio Okamura
čestný prezident komory; Předseda meziparlamentní skupiny České republiky – Afghánské islámské republiky při Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
okamurat@psp.cz

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

HELENA KUČEROVÁ
Paní Helena Kučerová
zabezpečení administrativní činnosti Komory
backoffice@csachamber.com

Kontakt

ČESKO-SLOVENSKO-AFGHÁNSKÁ OBCHODNÍ KOMORA Z.S.

Letenská 121/8
118 00 Praha 1 – Malá Strana
Czech Republic

Naše služby

Níže uvedené služby jsou
k dispozici každému členu
ČSA Komory na vyžádání.

 • Teritoriální informace.
 • Vyhledání potenciálních partnerů.
 • Právní poradenství.
 • Financování obchodů.
 • Ostatní.

Akce

OBCHODNÍ MISE

V roce 2021 jsou naplánovány celkem tři mise.

PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2021

 • Zahajovací cesta pana Tomia Okamury do Kábulu na základě pozvání Sněmovny lidu, za doprovodu pana velvyslance Shahzada Aryobeeho a představitelů ČSA Komory byla odložena, viz tisková zpráva z 27.1.2021.

DRUHÉ ČTVRTLETÍ 2021

 • Cesta vysokých státních představitelů Afghánistánu do Prahy při příležitosti AFGHÁNSKO – ČESKO - SLOVENSKÉHO OBCHODNÍHO A INVESTIČNÍHO FÓRA.
 • Prezentace obchodního potenciálu jednotlivých zemí, přizváni budou i členové ČSA Komory ze Slovenska či zájemci o firemní prezentaci.
 • Prohloubení spolupráce, návštěva výrobních závodů či firem členů ČSA Komory, obchodní jednání.

TŘETÍ A ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ 2021

 • Individuální cesty českých a slovenských firem na základě pozvání Afghánské strany.
 • Prezentace obchodního potenciálu členských zemí ČSA Komory, navázání na předešlá obchodní jednání, optimálně uzavření dohod.

AKTUALITY

STANOVISKO ČSA OK K SITUACI V AFGHANISTÁNU
04.02.2022

STANOVISKO ČSA OK K SITUACI V AFGHANISTÁNU

Přesně před třemi měsíci převzalo hnutí Taliban moc nad Afghánistánem, a následně nastolilo nový státníútvar: Islámský Emirát Afghánistán. Od té doby Tálibán, jehož vládu dosud neuznal žádný cizí stát, čelí připřechodu od militantní skupiny k vládnoucí síle mnoha výzvám. V zemi se nadále prohlubuje jak humanitární,tak hospodářská krize, a přesto počítají Talibánci s pozitivními vztahy […]

Mise v Afghánistánu byla úspěšná
21.07.2021

Mise v Afghánistánu byla úspěšná

Obchodní mise vice prezidenta Česko-Slovensko-Afghánské obchodní komory, pan Fawada Nadriho v Afghánistánu byla velmi úspěšná.

Jednání našeho vice prezidenta v Kábulu
20.07.2021

Jednání našeho vice prezidenta v Kábulu

Pan Fawad Nadri, vice prezident naší komory navštívil v minulém týdnu Kábul. Cílem bylo pokračovat v jednáních, která započaly české firmy s afghánskými představiteli v polovině června na Česko-Slovensko-Afghánském obchodním a investičním fóru v Praze.

AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
01.07.2021

AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Dne 30. 6. 2021 vydal president ČSA OK Pavel Bělohradský dokument AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA.

Obchodní a investiční fórum v médiích
20.06.2021

Obchodní a investiční fórum v médiích

Česko-Slovensko-Afghánské obchodní a investiční fórum úspěšně a důstojně dokráčelo do finále. Kladné ohlasy na něj byly nejen na české, ale i na afghánské straně. Dnes přinášíme 5 odkazů na příspěvky v zahraničních médiích. Přečtěte si podrobnosti:

Obchodní a investiční fórum je v plném proudu
15.06.2021

Obchodní a investiční fórum je v plném proudu

Česko-Slovensko-Afghánské obchodní fórum dnes pokračuje dalším dnem. Po včerejším zahájení na Ministerstvu průmyslu, kterého se za českou stranu mj. zúčastnili Tomio Okamura, místopředseda Poslanecké sněmovny...

AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM
24.05.2021

AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM

Pozvánka a přihlášky na AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM

Fawad Nadri: „Výrobky z Čech a Slovenska jsou zárukou kvality“!
23.05.2021

Fawad Nadri: „Výrobky z Čech a Slovenska jsou zárukou kvality“!

V dávných dobách středověku byl Afghánistán křižovatkou obchodních cest. Není tomu jinak ani v současnosti, je zajímavý nejen z hlediska obchodu, ale i turismu. O možnostech spolupráce v těchto oblastech jsme si popovídali s Ing. Fawadom Nadri, viceprezidentem Česko-Slovensko – afghánské obchodní komory. Ing. Fawad Nadri se přistěhoval do Československa v roce 1985, v roce […]

AFGHÁNISTÁN JAK HO ASI NEZNÁTE…
29.01.2021

AFGHÁNISTÁN JAK HO ASI NEZNÁTE…

Afghánistán je vnitrozemskou zemí s velmi členitým povrchem. Téměř polovina země leží v nadmořské výšce nad 1800 metrů nad mořem. Sousedí s Pákistánem, Tádžikistánem, Íránem, Turkmenistánem, Uzbekistánem a Čínou. V dávných dobách středověku byl Afghánistán křižovatkou obchodních cest. Islám se začal šířit po zemi po příchodu Arabů a to až v 7. století našeho letopočtu. […]

STANOVISKO ČSA KOMORY K ODLOŽENÍ PODNIKATELSKÉ MISE DO AFGHÁNISTÁNU
27.01.2021

STANOVISKO ČSA KOMORY K ODLOŽENÍ PODNIKATELSKÉ MISE DO AFGHÁNISTÁNU

V průběhu roku 2020 a v lednu 2021 byla na termín 19. – 22.2.2021 připravována cesta pana Tomia Okamury do Afghánistánu, jejíž součástí byla i podnikatelská mise, Organizačně zabezpečovaná ČESKO-SLOVENSKOAFGHÁNSKOU OBCHODNÍ KOMOROU (ČSAOK). Zájem o účast projevily dvě desítky podnikatelů, což spolu s ústavními činiteli, politiky, státními úředníky a novináři tvořilo více než čtyřicet osob. […]

POZVÁNKA NA OBCHODNÍ CESTU DO AFGHÁNISTÁNU
22.01.2021

POZVÁNKA NA OBCHODNÍ CESTU DO AFGHÁNISTÁNU

V souvislosti s doprovodnou podnikatelskou misí pana Tomia Okamury, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a předsedy Meziparlamentní skupiny ČR – Afghánská islámská republika při stálé delegaci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie v termínu 19. – 22. února 2021 do Afghánské islámské republiky zorganizovala ČSAOK dne 22.1.2021 natočení videopozvánky. Natáčení se uskutečnilo v prostorách velvyslanectví Afghánistánu […]

ČÍŠE VÍNA
14.12.2020

ČÍŠE VÍNA

Dne 14. 12. 2020 se při příležitosti zahájení činnosti ČSA Komory uskutečnilo společenské setkání – ČÍŠE VÍNA. Akce se konala v reprezentačních prostorách foyer hotelu ÁRIA v Praze, na Malé Straně, při striktním dodržení bezpečnostních podmínek pro SARS-COV19 v restauračních zařízeních.

VÝSTAVY / VELETRHY

AFGHÁNSKÝ STROJÍRENSKÝ VELETRH

 • Kábul, listopad / prosinec 2021.