24.05.2021
Akce

AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM

Pozvánka a přihlášky na AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM

AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM

Dovolujeme si Vás pozvat na AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM, které se uskuteční ve dnech 14.–16. 6. 2021. Akci organizuje ČESKO-SLOVENSKO-AFGHÁNSKÁ OBCHODNÍ KOMORA ve spolupráci s VELVYSLANECTVÍM AFGHÁNISTÁNU V PRAZEAFGHÁNSKOU OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVOU KOMOROU V KÁBULU, a za podpory CLDP WASHINGTON D.C., USA. Exekutivní a produkční činnost bude vykonávat servisní organizace Komory WHITE CASTLE SERVICES.

Fórum se koná za podpory a pod osobní záštitou Tomia Okamury, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předsedy Meziparlamentní skupiny ČR – Afghánská islámská republika při stálé delegaci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie a čestného prezidenta ČESKO-SLOVENSKO-AFGHÁNSKÉ OBCHODNÍ KOMORY; ve spolupráci organizátora s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu se z afghánské strany dostaví na pozvání vicepremiéra České republiky pana Karla Havlíčka šest vysokých státních představitelů, v těchto oficiálních funkcích:

 • Pan Nisar Ahmad Faizi Ghoryani
  ministr; Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Pan M. Haroon Chakhansuri
  ministr; Ministerstvo nerostných zdrojů a ropného průmyslu
 • Pan Atta Nasib
  generální ředitel; Oddělení usnadňování investic / Správce kanceláře prezidenta
 • Pan Kabir Khan Isakhel
  generální ředitel Národního úřadu pro veřejné zakázky, Úřad kanceláře prezidenta
 • Pan Mohammad Ateeq Zaki
  náměstek ministra; Ministerstvo nerostných zdrojů a ropného průmyslu
 • Pan Hashmatullah Ghafoori
  náměstek ministra; Ministerstvo zemědělství, zavlažování a chovu hospodářských zvířat

Po dvou desítkách let je to první nejvýše postavená delegace, kterou vláda Afghánistánu vysílá do zahraničí. Ze všech možných zemí světa přijíždí do Prahy, neboť – na rozdíl od ostatních – je na Afghánském trhu stále silným pojmem historicky dobré jméno Československa a jeho produktů. Příležitosti pro český export skýtá zejména dopravní průmysl a infrastruktura, energetika, zemědělství, strojírenský průmysl a vodohospodářství nebo stavební průmysl. Věříme proto, že třídenní akce vytvoří prostor pro navázání na obchodní činnost a účast při obnově a rekonstrukci válkou zničené země.

Poptávka je zejména po strojírenských výrobcích, vozidlech, trolejbusech. Také traktorech, malotraktorech, zemědělské technice, protože zemědělství stále představuje dominantní odvětví v rámci zaměstnanosti v objemu 65–70 % ve čtyřiceti milionové populaci, a podílu HDP 22 %.

Dlouhodobý a trvalý hospodářský růst Afghánistánu vyžaduje strukturální změny a nové zdroje příjmů. Zvýšení investic do lidského kapitálu a zlepšení produktivity v zemědělství by jej mohly přinést. Další možností k jeho zvýšení je rozvoj těžařských odvětví.

Geologické průzkumy ukazují, že Afghánistán má významné nerostné suroviny, včetně žuly, nefritu, uhlí, zlata, stříbra, železa, mědi a vzácných drahých kamenů. Rozvoj těžařského sektoru by mohl přispět k vytváření tolik potřebných pracovních míst a přilákat potřebné zahraniční investice. Země leží na obrovském přírodním bohatství, jehož hodnota se odhaduje v řádech desítek bilionů dolarů (1012).

Také energetika je jedním z klíčových témat posledních let v Afghánistánu; elektrifikace země dosahuje pro nás neuvěřitelných 20 %, což je v přístupu obyvatel k elektřině nejméně na celém světě. Skutečnost, že Afghánistán není soběstačný ve výrobě elektrické energie, vytváří velký prostor pro české a slovenské energetické firmy, mj. s dodávkou malých vodních elektráren, energetických celků, trafostanic i rozvodných soustav.

Doprava – vzhledem k dlouhotrvajícím nepokojům a bojům je silniční síť silně poškozena. Ve spolupráci s partnery – USA, Světová banka, ADB, EU – hodlá afghánská vláda za pomoci rozvojových projektů a programů silniční síť opravit.

V průběhu Fóra budou účastníci a jejich firmy představeni vysokým Afghánským, Českým a Slovenským státním představitelům, v bilaterálním jednání budou moci prezentovat své produkty, v rámci B2B mají účastníci možnost navázat kontakt na nejvyšší úrovni.

První den akce se uskuteční společná večeře za přítomnosti pana Shahzada Gul Aryobeeho, mimořádného a zplnomocněného velvyslance Afghánistánu v Praze a oficiální delegace.

Podnikatelské Fórum je vedeno čestným prezidentem ČESKO-SLOVENSKO-AFGHÁNSKÉ OBCHODNÍ KOMORY, panem Tomio Okamurou. 

Registrovat se můžete on-line pomocí formuláře níže, případně zasláním skenu podepsané závazné přihlášky, profilu v Aj (zaslat ve Wordu) a ppt snímku pro prezentaci na mail office@csachamber.com nejpozději do 4. 6. 2021. Jednostránková prezentace v ppt bude použita pouze při formálním představení zástupce firmy na počátku akce. Vlastní ppt prezentace Vaší společnosti pro hlavní jednání v prostorách Hotelu Hilton není počtem stran omezena.

Vzhledem k faktu, že kapacita prostor MPO je z důvodů opatření COVID 19 omezena, doporučujeme přihlásit se co nejdříve.

Výše účastnického poplatku je 490 EUR, řádní členové ČSA OBCHODNÍ KOMORY (ČSAOK) mají účast zdarma. Účastnický poplatek zahrnuje podíl na místních transferech, podíl na pronájmu jednacích prostor, podíl na cateringu, organizace firemních jednání, službu pracovníků a externistů ČSAOK po dobu akce a organizační náklady spojené s její přípravou.

Na Fórum ČSAOK připraví, společně se servisní organizací, katalog českých a slovenských podnikatelských subjektů. Každá účastnická firma bude mít základní zápis v katalogu zdarma. Ten se bude distribuovat partnerům na podnikatelském setkání a mohou zde inzerovat i firmy, které se akce účastnit nebudou.  V případě zájmu o inzerci nad základní rámec prosím kontaktujte pověřenou kolegyni, která Vám sdělí podrobnější podmínky: paní Simona Moravcová, tel.: +420 775 066 353, e-mail: office@csachamber.com

Těšíme se na setkání s Vámi!

S přátelským pozdravem

Mgr. Pavel Bělohradský                                                                             
President ČSAOK

Dr. Miroslav Palát
Předseda Správní rady ČSAOK                                                                                          

Ing. Luděk Drlík
Výkonný tajemník ČSAOK  

Ing. Fawad Nadri
Vice-president ČSAOK                                                            

Mgr. Andrea Tatarková, LLM                                                                                              
Ředitelka ČSAOK Slovensko  

Dr. Richard Král
Obchodní ředitel


  Závazná přihláška na
  AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM

  termín od 14. do 16. 6. 2021

  Člen ČSA Obchodní Komory (ČSA OK) *
  Souhlasím, že zálohu na účastnický poplatek ve výši 490 EUR uhradím na účet ČSA OK na základě zálohové faktury (členové ČSA OK mají účast zdarma).

  Poplatek zahrnuje: Účast na akci a všech doprovodných aktivitách, podíl na místních transferech, podíl na pronájmu jednacích prostor, podíl na cateringu, organizace firemních jednání, službu pracovníků ČSA OK po dobu FÓRA a organizační náklady spojené s přípravou akce, rezervaci ubytování a parkování v Hotelu Hilton ****, Pobřežní 1, Praha.

  Poplatek nezahrnuje náklady na ubytování a parking, které hradí každý účastník akce sám. ČSA OK nezajišťuje pojištění!

  Odesláním formuláře potvrzuji, že přihlašovaná společnost není ve sporu se státem, nemá vůči státu nevyrovnané závazky a jí vysílaný účastník mise není trestně stíhán. Nedílnou součást této přihlášky tvoří Všeobecné obchodní podmínky ČSA OK pro poskytování služeb v souvislosti s pořádáním podnikatelských misí do zahraničí. Zároveň objednatel potvrzuje, že byl informován o zpracování osobních údajů.

  Uzávěrka přihlášek je 4. 6. 2021.