ČESKO-SLOVENSKO-AFGANSKÁ
OBCHODNÁ KOMORA

Úvodné slovo

Vážené dámy a páni, milí členovia nášho spolku, priatelia!

Je pre mňa potešením, že Vás môžem privítať na stránkach ČESKO-SLOVENSKO-AFGANSKEJ OBCHODNEJ KOMORY. Ako vyplýva z názvu, nadväzujeme na tradíciu „Československa“, ktorého produkty a projekty boli v Afganistane po desiatky rokov zapísané zlatým písmom, a sú dodnes pre svoju kvalitu a spoľahlivosť naďalej žiadané a dopytované.

Kolegovia, ktorí mi pri založení Komory zverili dôveru v jej vedenie, pravdepodobne vychádzali z mojich znalostí a skúsenosti v oblasti zahraničného obchodu, práva a strojárstva, ako aj troch desiatok rokov podnikateľskej praxe. Za to by som im chcel poďakovať. Verím preto, že s ich úsilím dokážeme vytvoriť Komoru ako platformu obchodných príležitostí a osobných väzieb vo všetkých troch krásnych a jedinečných krajinách. V tejto súvislosti vítam záujem a láskavú podporu našich aktivít zo strany Afganského a Slovenského veľvyslanectva v Prahe, Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, Ministerstva priemyslu a obchodu a Ministerstva zahraničných vecí.

Spolu s obchodným a spoločenským poslaním ČESKO-SLOVENSKO-AFGANSKÁ OBCHODNÁ KOMORA rozvíja tiež spoluprácu s akademickou sférou. Je založená na účinnej pomoci pri odovzdávaní skúseností, poznávanie lokálnej kultúry k pochopeniu mentality, či znalosti procesov a ich praktickej aplikácii v prirodzenom prostredí. Verím, že tieto a ďalšie aspekty v budúcnosti podporia vzájomný výmenný pobyt študentov tria štátov Komory.

Interne tvoria medzinárodný tím pracovníkov Komory ľudia s bohatou podnikateľskou aj odbornou praxou, ako aj patričnými životnými skúsenosťami, okrem iného z oblasti školstva, práva, medicíny, zahraničného obchodu či vysokej diplomacie. Kolegovia aj ja sme pripravení rozvíjať a poskytovať svoje poznatky aj Know How v sekciách Obchod a strategický rozvoj, Medzinárodné vzťahy a finančné trhy, Právo a legislatíva, Public Relations, Marketing a strategická Komunikácia, a tiež pre vlastnú prevádzku Komory.

Dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že aktivita ČESKO-SLOVENSKO-AFGANSKEJ OBCHODNEJ KOMORY dôstojne nadviaže na historicky dobré meno Československa na afganskom trhu a bude prínosom v obchodnej činnosti pri obnove vojnou zničenej krajiny, nadväzovanie spoločenských vzťahov medzi jednotlivými národmi, aj spoluprácou v oblasti akademického výskumu a súčinnosti verejnej sféry.

S priateľským pozdravom

Pavel Bělohradský
President
ČESKO-SLOVENSKO-AFGANSKEJ OBCHODNEJ KOMORY

Predstavitelia

Správná rada

PAVEL BĚLOHRADSKÝ
Mgr. Pavel Bělohradský
president, I. podpredseda správnej rady
president@csachamber.com
MIROSLAV PALÁT
MUDr. Miroslav Palát, MBA
predseda správnej rady
chairman@csachamber.com
FAWAD NADRI
Ing. Fawad Nadri, MBA
Vice President, podpredseda správnej rady
vicepresident@csachamber.com
RICHARD KRÁL
MUDr. Richard Král
člen správnej rady, sekcie Obchod a strategický rozvoj
business@csachamber.com
Pavel Jezdinský
Bc. Pavel Jezdinský, MBA
člen správnej rady, sekcia Medzinárodné vzťahy a finančné trhy
international@csachamber.com
IVAN REMENEC
Ing. Ivan Remenec
člen správnej rady, poradca
counsellor@csachamber.com

Zmierovacia komisia

Andrea Tatarková
Mgr. Andrea Tatarková, LLM
riaditeľka pre stratégiu a rozvoj podnikania Slovensko
development@csachamber.com
IVANA ŽILINČÍKOVÁ
JUDr. Ivana Žilinčíková
členka zmierovacej komisie, sekcie Právo a legislatíva
law@csachamber.com

Čestný člen

PAVEL BĚLOHRADSKÝ
Tomio Okamura
čestný prezident komory; Predseda medziparlamentnej skupiny Českej republiky - Afganskej islamskej republiky pri Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky
okamurat@psp.cz

Administratívna
podpora

HELENA KUČEROVÁ
Paní Helena Kučerová
zabezpečenie administratívne činnosti Komory
backoffice@csachamber.com

Kontakt

ČESKO-SLOVENSKO-AFGANSKÁ
OBCHODNÁ KOMORA z.s.

Letenská 121/8
118 00 Praha 1 – Malá Strana
Czech Republic

Služby

Nižšie uvedené služby sú k dispozícii každému členovi ČSA Komory na vyžiadanie.

 • Teritoriálne informácie.
 • Vyhľadanie potenciálnych partnerov.
 • Právne poradenstvo.
 • Financovanie obchodov.
 • Ostatné.

Akcie

Obchodné misie

V roku 2021 sú naplánované celkom tri misie.

PRVÝ ŠTVRŤROK 2021

 • Otváraca cesta pána Tomia Okamuru do Kábulu na základe pozvania Snemovne ľudu, za doprovodu pána veľvyslanca Shahzad Aryobeeho a predstaviteľov ČSA Komory bola odložená, viď tlačová správa z 27.1.2021.

DRUHÝ ŠTVRŤROK 2021

 • Cesta vysokých štátnych predstaviteľov Afganistanu do Prahy pri príležitosti AFGHANSKO - ČESKO - SLOVENSKÉ OBCHODNÉHO A INVESTIČNÉHO FÓRA.
 • Prezentácia obchodného potenciálu jednotlivých krajín, prizvaní budú aj členovia ČSA Komory zo Slovenska či záujemcovia o firemnú prezentáciu.
 • Prehĺbenie spolupráce, návšteva výrobných závodov či firiem členov ČSA Komory, obchodné rokovania.

TRETÍ A ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK 2021

 • Individuálne cesty českých a slovenských firiem na základe pozvania Afganské strany.
 • Prezentácia obchodného potenciálu členských krajín ČSA Komory, naviazanie na predošlé obchodné rokovania, optimálne uzavretie dohôd.

Aktuality

STANOVISKO ČSA OK K SITUÁCII V AFGANISTÁNE
15.11.2021

STANOVISKO ČSA OK K SITUÁCII V AFGANISTÁNE

Presne pred troma mesiacmi prevzalo hnutie Taliban moc nad Afganistanom, a následne nastolilo nový štátnyútvar: Islamský Emirát Afganistan. Odvtedy Taliban, ktorého vládu doteraz neuznal žiadny cudzí štát, čelí priprechode od militantnej skupiny k vládnucej sile mnohým výzvam. V krajine sa naďalej prehlbuje takhumanitárna, ako aj hospodárska kríza, a napriek tomu počítajú Talibánci s pozitívnymi vzťahmi […]

AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
15.07.2021

AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

V této zprávě v souvislostech shrnuje proces technicko-organizačního zajištění akce, zapojení vysokých státních úřadů a institucí, průběh a hodnocení Fóra, jeho politické aspekty, jakož i východiska pro další obchodní činnost a podporu členů ČSA OK.

AFGANSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÉ A INVESTIČNÉ FÓRUM
25.05.2021

AFGANSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÉ A INVESTIČNÉ FÓRUM

Pozvánka a prihlášky na AFGHANSKO - ČESKO – SLOVENSKÉ OBCHODNÉ A INVESTIČNÉ FÓRUM

Fawad Nadri: „Výrobky z Čech a Slovenska sú zárukou kvality“!
23.05.2021

Fawad Nadri: „Výrobky z Čech a Slovenska sú zárukou kvality“!

V dávnych dobách stredoveku bol Afganistan križovatkou obchodných ciest. Nie je tomu inak ani v súčasnosti, je zaujímavý nielen z hľadiska obchodu, ale aj turizmu. O možnostiach spolupráce v týchto oblastiach  sme sa porozprávali s Ing. Fawadom Nadrim, viceprezidentom Česko – Slovensko – Afganskej obchodnej komory. Ing. Fawad Nadri sa prisťahoval do Československa v roku 1985, v roku 1991 vyštudoval Českou zemědělskou univerzitu v Prahe.  Tu […]

AFGANISTAN AKO HO ASI NEPOZNÁTE…
29.01.2021

AFGANISTAN AKO HO ASI NEPOZNÁTE…

Afganistan je vnútrozemskou krajinou s veľmi členitým povrchom. Takmer polovica krajiny leží v  nadmorskej výške nad 1800 metrov nad morom. Susedí s Pakistanom, Tadžikistanom, Iránom, Turkménskom, Uzbekistanom a Čínou. V dávnych dobách stredoveku bol Afganistan križovatkou obchodných ciest. Islam sa začal šíriť po krajine po príchode Arabov a to až v 7. storočí nášho letopočtu. […]

STANOVISKO ČSA KOMORY K ODLOŽENIU PODNIKATEĽSKEJ MISIE DO AFGHANISTANU
27.01.2021

STANOVISKO ČSA KOMORY K ODLOŽENIU PODNIKATEĽSKEJ MISIE DO AFGHANISTANU

V priebehu roku 2020 a v januári 2021 bola na termín 19. – 22. 2. 2021 pripravovaná cesta pána Tomia Okamura do Afganistanu, ktorej súčasťou bola aj podnikateľská misia, organizačne zabezpečená ČESKO-SLOVENSKOAFGHÁNSKOU OBCHODNOU KOMOROU (ČSAOK). Záujem o účasť prejavili dve desiatky podnikateľov, čo spolu s ústavnými činiteľmi, politikmi, štátnymi úradníkmi a novinármi tvorilo viac ako […]

POZVÁNKA NA OBCHODNÚ CESTU DO AFGANISTANU
22.01.2021

POZVÁNKA NA OBCHODNÚ CESTU DO AFGANISTANU

V súvislosti so sprievodnou podnikateľskou misiou pána Tomia Okamuru, podpredsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, a predsedu Medziparlamentnej skupiny ČR – Afganská islamská republika pri stálej delegácii Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR do Medziparlamentnej únie v termíne 19. – 22. februára 2021 do Afganskej islamskej republiky zorganizovala ČSAOK dňa 22.1.2021 natočenie videopozvánku. Natáčanie sa uskutočnilo v […]

ČAŠA VÍNA
14.12.2020

ČAŠA VÍNA

Dňa 14.12.2020 sa pri príležitosti začiatku činnosti ČSA Komory uskutočnilo spoločenské stretnutie - Čaše vína. Akcia sa konala v reprezentačných priestoroch foyer hotela Ária v Prahe, na Malej Strane, pri striktnom dodržaní bezpečnostných podmienok pre SARS-COV19 v reštauračných zariadeniach.

Výstavy / veľtrhy

Afganský strojársky veľtrh

 • Kábul, november / december 2021.