25.05.2021
Akcie

AFGANSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÉ A INVESTIČNÉ FÓRUM

Pozvánka a prihlášky na AFGHANSKO - ČESKO – SLOVENSKÉ OBCHODNÉ A INVESTIČNÉ FÓRUM

AFGANSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÉ A INVESTIČNÉ FÓRUM

Dovoľujeme si Vás pozvať na AFGANSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÉ A INVESTIČNÉ FÓRUM, ktoré sa uskutoční v dňoch 14.–16. 6. 2021. Akciu organizuje ČESKO-SLOVENSKO-AFGANSKÁ OBCHODNÁ KOMORA vo spolupráci s VEĽVYSLANECTVOM AFGANISTANU V PRAHE, AFGANSKOU OBCHODNOU A PRIEMYSELNOU KOMOROU v Kábule, a za podpory CLDP WASHINGTON DC, USA. Exekutívnu a produkčnú činnosť bude vykonávať servisná organizácia Komory WHITE CASTLE SERVICES.

Fórum sa koná za podpory a pod osobnou záštitou Tomia Okamuru, podpredsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, predsedu Medziparlamentnej skupiny ČR – Afganská islamská republika pri stálej delegácii Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR do Medziparlamentnej únie a čestného prezidenta ČESKO-SLOVENSKO-AFGANSKEJ OBCHODNEJ KOMORY; v spolupráci organizátora s Ministerstvom zahraničných vecí a Ministerstvom priemyslu a obchodu sa z afganskej strany dostaví na pozvanie vicepremiéra Českej republiky pána Karla Havlíčka šesť vysokých štátnych predstaviteľov, v týchto oficiálnych funkciách:

 • Pan Nisar Ahmad Faizi Ghoryani
  minister; Ministerstvo priemyslu a obchodu
 • Pan M. Haroon Chakhansuri
  minister; Ministerstvo nerastných zdrojov a ropného priemyslu
 • Pan Atta Nasib
  generálny riaditeľ; Oddelenie uľahčovaní investícií / Správca kancelárie prezidenta
 • Pán Kabir Khan Isakhel
  generálny riaditeľ Národného úradu pre verejné obstarávanie, Úrad kancelárie prezidenta
 • Pan Mohammad Ateeq Zaki
  námestník ministra; Ministerstvo nerastných zdrojov a ropného priemyslu
 • Pan Hashmatullah Ghafoori
  námestník ministra; Ministerstvo poľnohospodárstva, zavlažovania a chovu hospodárskych zvierat

Po dvoch desiatkach rokov je to prvý najvyššie postavená delegácie, ktorú vláda Afganistanu vysiela do zahraničia. Zo všetkých možných krajín sveta prichádza do Prahy, lebo – na rozdiel od ostatných – je na afganskej trhu stále silným pojmom historicky dobré meno Československa a jeho produktov. Príležitosti pre slovenský export poskytuje najmä dopravný priemysel a infraštruktúra, energetika, poľnohospodárstvo, strojársky priemysel a vodohospodárstvo alebo stavebný priemysel. Veríme preto, že trojdňové podujatie vytvorí priestor pre naviazanie na obchodnú činnosť a účasť pri obnove a rekonštrukcii vojnou zničenej krajiny.

Dopyt je najmä po strojárskych výrobkoch, vozidlách, trolejbusoch. Tiež traktoroch, malotraktory, poľnohospodárskej technike, pretože poľnohospodárstvo stále predstavuje dominantný odvetví v rámci zamestnanosti v objeme 65–70 % v štyridsiatich miliónové populácii, a podielu HDP 22 %.

Dlhodobý a trvalý hospodársky rast Afganistane si vyžaduje štrukturálne zmeny a nové zdroje príjmov. Zvýšenie investícií do ľudského kapitálu a zlepšenie produktivity v poľnohospodárstve by ho mohli priniesť. Ďalšou možnosťou k jeho zvýšeniu je rozvoj ťažobných odvetví.

Geologické prieskumy ukazujú, že Afganistan má významné nerastné suroviny, vrátane žuly, nefritu, uhlie, zlata, striebra, železa, medi a vzácnych drahých kameňov. Rozvoj ťažobného sektora by mohol prispieť k vytváraniu toľko potrebných pracovných miest a prilákať potrebné zahraničné investície. Krajina leží na obrovskom prírodnom bohatstve, ktorého hodnota sa odhaduje v rádoch desiatok biliónov dolárov (1012).

Tiež energetika je jednou z kľúčových tém posledných rokov v Afganistane; elektrifikácia krajiny dosahuje pre nás neuveriteľných 20%, čo je v prístupe obyvateľov k elektrine najmenej na celom svete. Skutočnosť, že Afganistan nie je sebestačný vo výrobe elektrickej energie, vytvára veľký priestor pre české a slovenské energetické firmy, okrem iného s dodávkou malých vodných elektrární, energetických celkov, trafostaníc i rozvodných sústav.

Doprava – vzhľadom k dlhotrvajúcim nepokojom a bojom je cestná sieť silne poškodená. V spolupráci s partnermi – USA, Svetová banka, ADB, EÚ – hodlá afganská vláda za pomoci rozvojových projektov a programov cestnú sieť opraviť.

V priebehu Fóra budú účastníci a ich firmy predstavení vysokým afganským, českým a slovenským štátnym predstaviteľom, v bilaterálnom rokovaní budú môcť prezentovať svoje produkty, v rámci B2B majú účastníci možnosť nadviazať kontakt na najvyššej úrovni.

Prvý deň akcie sa uskutoční spoločná večera za prítomnosti pána Shahzad Gul Aryobeeho, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Afganistanu v Prahe a oficiálnej delegácie.

Podnikateľské Fórum je vedené čestným prezidentom ČESKO-SLOVENSKO-AFGANSKEJ OBCHODNEJ KOMORY, pánom Tomio Okamurom.

Registrovať sa môžete vyplnením on-line formulára, nebo zaslaním skenu podpísanej záväznej prihlášky, profilu v AJ (zaslať vo Worde) a ppt snímky pre prezentáciu na mail office@csachamber.com najneskôr do 4. 6. 2021. Jednostránková prezentácia v ppt sa použije iba pri formálnom predstavení zástupcu firmy na začiatku akcie. Vlastná prezentácia ppt Vašej spoločnosti na hlavnom rokovaní v priestoroch hotela Hilton nie je obmedzená počtom strán.

Vzhľadom k faktu, že kapacita priestor MPO je z dôvodov opatrení COVID 19 obmedzená, odporúčame prihlásiť sa čo najskôr.

Výška účastníckeho poplatku je 490 EUR, riadni členovia ČSA OBCHODNÉ KOMORY (ČSAOK) majú účasť zadarmo. Účastnícky zahŕňa podiel na miestnych transferoch, podiel na prenájmu zasadacej miestnosti, podiel na cateringu, organizáciu firemných rokovaní, službu pracovníkov a externistov ČSAOK po dobu akcie a organizačné náklady spojené s jej prípravou.

Na Fórum ČSAOK pripravia, spoločne so servisnou organizáciou, katalóg českých a slovenských podnikateľských subjektov. Každá účastnícka firma bude mať základné zápis v katalógu zdarma. Ten sa bude distribuovať partnerom na podnikateľskom stretnutí a môžu tu inzerovať aj firmy, ktoré sa akcie zúčastniť nebudú. V prípade záujmu o inzerciu nad základný rámec prosím kontaktujte poverenou kolegyňu, ktorá Vám oznámi podrobnejšie podmienky: pani Simona Moravcová, tel .: +420 775 066 353, e-mail: office@csachamber.com

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

S priateľským pozdravom

Mgr. Pavel Bělohradský                                                                             
President ČSAOK

Dr. Miroslav Palát
Predseda Správnej rady ČSAOK                                                                                          

Ing. Luděk Drlík
Výkonný tajomník ČSAOK  

Ing. Fawad Nadri
Vice-president ČSAOK                                                            

Mgr. Andrea Tatarková, LLM                                                                                              
Riaditeľka ČSAOK Slovensko  

Dr. Richard Král
Obchodný riaditeľ


  Závazná přihláška na
  AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM

  termín od 14. do 16. 6. 2021

  Člen ČSA Obchodní Komory (ČSA OK) *
  Souhlasím, že zálohu na účastnický poplatek ve výši 490 EUR uhradím na účet ČSA OK na základě zálohové faktury (členové ČSA OK mají účast zdarma).

  Poplatek zahrnuje: Účast na akci a všech doprovodných aktivitách, podíl na místních transferech, podíl na pronájmu jednacích prostor, podíl na cateringu, organizace firemních jednání, službu pracovníků ČSA OK po dobu FÓRA a organizační náklady spojené s přípravou akce, rezervaci ubytování a parkování v Hotelu Hilton ****, Pobřežní 1, Praha.

  Poplatek nezahrnuje náklady na ubytování a parking, které hradí každý účastník akce sám. ČSA OK nezajišťuje pojištění!

  Odesláním formuláře potvrzuji, že přihlašovaná společnost není ve sporu se státem, nemá vůči státu nevyrovnané závazky a jí vysílaný účastník mise není trestně stíhán. Nedílnou součást této přihlášky tvoří Všeobecné obchodní podmínky ČSA OK pro poskytování služeb v souvislosti s pořádáním podnikatelských misí do zahraničí. Zároveň objednatel potvrzuje, že byl informován o zpracování osobních údajů.

  Uzávěrka přihlášek je 4. 6. 2021.