14.12.2020
Akcie

ČAŠA VÍNA

Dňa 14.12.2020 sa pri príležitosti začiatku činnosti ČSA Komory uskutočnilo spoločenské stretnutie - Čaše vína. Akcia sa konala v reprezentačných priestoroch foyer hotela Ária v Prahe, na Malej Strane, pri striktnom dodržaní bezpečnostných podmienok pre SARS-COV19 v reštauračných zariadeniach.

ČAŠA VÍNA

Ešte pred začatím sa uskutočnil komorný ceremoniál, pri ktorom predstavitelia Komory odovzdali diplomy čestných funkcií, udelených správnou radou Komory; pánovi Tomio Okamurovi, predsedovi Medziparlamentnej skupiny ČR – Afganská islamská republika a podpredsedovi Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR bol udelený titul Čestný prezident ČSA Komory, J.E. pánovi Shahzad Gul Aryobeemu, mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Afganistanu v Českej republike bol udelený titul Čestný Vice – prezident ČSA Komory.

Večerom sprevádzala Andrea Tatarková, tlačová hovorkyňa ČSA Komory. Úvodného slova sa po hymnách troch krajín ujal Tomio Okamura, ktorý vyzdvihol dôvody založenia Komory, a jej budúce ambície v politickej i obchodnej rovine. Na záver svojej reči predniesol slávnostný prípitok na jej úspech. Potom krátkym prejavom Michaela Marksová, zástupkyňa MZV SR, ocenila aktivitu, ako aj dôležitosť Komory vo vzťahu k afganskému teritóriu. J.E. pán Shahzad Gul Aryobee akcentoval prednosti českých aj slovenských produktov a veľký záujem trhu o ich využitie, a Fawad Nadri, viceprezident ČSA Komory uvítal pozornosť českých firiem o afganské teritórium, aj účasť o členstvo v Komore. V priebehu večera sa zo zasadnutia Vlády pripojil on-line pán Karel Havlíček, Podpredseda vlády ČR, a minister Ministerstva priemyslu a obchodu, a Ministerstva dopravy. Pozdravil prítomných, vyzdvihol potenciál afganského trhu, a deklaroval podporu MPO v budúcich aktivitách ČSA Komory.

V ďalšom priebehu večera prezident Komory Pavel Bělohradský priblížil politické, obchodné, a akademické ciele a zámery ČSA Komory. Predstavil zámer troch kontaktných podujatí v roku 2021 k začatiu a prehĺbeniu spolupráce s Afganskou stranou. Prezentoval nový web Komory, s tým, že po Novom roku bude česká, slovenská a anglická verzia rozšírená o pastu a darí, aby boli informácie čo najdostupnejšie pre širokú obec obchodných partnerov v Afganistane. Následne odovzdal J.E. pánovi Shahzad Gul Aryobeemu k ratifikácii Zmluvu o spolupráci medzi ČSA Komorou a MZV v Kábule, a pánovi Tomio Okamurovi k ratifikácii Zmluvu o spolupráci medzi ČSA Komorou a Medziparlamentnej skupinou SR – Afganská islamská republika pri Poslaneckej snemovni Parlamentu Českej republiky. Nakoniec spoločne s pánom Karlem Dobešom, predsedom Asociácie malých a stredných podnikateľov, podpísali Zmluvu o spolupráci. V závere zaželal prítomným krásne Vianočné sviatky a úspech, šťastie a radosť v nadchádzajúcom roku. Pri odchode sa hostia mohli potešiť malým darčekom.

ČAŠA VÍNA
ČAŠA VÍNA
ČAŠA VÍNA