04.02.2022
Uncategorized @cs

STANOVISKO ČSA OK K SITUACI V AFGHANISTÁNU

Přesně před třemi měsíci převzalo hnutí Taliban moc nad Afghánistánem, a následně nastolilo nový státníútvar: Islámský Emirát Afghánistán. Od té doby Tálibán, jehož vládu dosud neuznal žádný cizí stát, čelí připřechodu od militantní skupiny k vládnoucí síle mnoha výzvám. V zemi se nadále prohlubuje jak humanitární,tak hospodářská krize, a přesto počítají Talibánci s pozitivními vztahy […]

STANOVISKO ČSA OK K SITUACI V AFGHANISTÁNU

Přesně před třemi měsíci převzalo hnutí Taliban moc nad Afghánistánem, a následně nastolilo nový státní
útvar: Islámský Emirát Afghánistán. Od té doby Tálibán, jehož vládu dosud neuznal žádný cizí stát, čelí při
přechodu od militantní skupiny k vládnoucí síle mnoha výzvám. V zemi se nadále prohlubuje jak humanitární,
tak hospodářská krize, a přesto počítají Talibánci s pozitivními vztahy se světovým společenstvím na základě
principu vzájemnosti. Důvodem je skutečnost, že Tálibán usiluje o vyškrtnutí svého hnutí ze seznamu
teroristických organizací, přičemž příslušné rozhodnutí má být přijato na úrovni OSN.


ČSA OK se za současné nejisté situace rozhodla pro zdrženlivost a vyčkání dalšího vývoje.


Nastupující finanční krize, sucho a návrat vlády radikálního hnutí přivedly Afghánistán na pokraj humanitární
katastrofy. OSN a další mezinárodní agentury se snaží obyvatelům pomoci a zajistit jim přísun základních
potřeb; zároveň ale hledají cesty, jak poskytnutím humanitární pomoci neposílit novou vládu Tálibánu.


Také Čína má své strategické zájmy, a na odchod USA se připravovala předem, když vyjádřila ochotu pomoci
chudé zemi investicemi a technickou podporou. Těžaři by podle Pekingu zde mohli využít přírodní zdroje,
včetně druhého největšího naleziště mědi a ropy na světě, a stavební firmy by mohly zaplnit mezeru
v čínském projektu novodobé Hedvábné stezky silnicemi, železnicemi a plynovody.


Tajné zaklínadlo tálibánských vůdců „čínské investice“ však podle posledního vývoje ztrácí dynamiku, neboť
Peking v žádném případě nehodlá dopadnout jako předchozí dobyvatelé z Británie, Sovětského svazu a
Spojených států; nechce se stát dalším náhrobkem na afghánském hřbitovu říší.


Zdrženlivé k výrazné pomoci jsou USA, EU i Rusko, aktivní je pouze Pákistán. Pro vyšší míru zájmu si Taliban
musí vyřešit svůj problém s Islámským státem, který mu v současné době dává ochutnat jeho vlastní
medicínu.


ČSA OK je toho názoru, že nyní je potřeba sledovat vývoj na šachovnici geopolitiky a čekat, jakým směrem a
s jakou vnitřní dynamikou se situace vyvine. Na konci prvního pololetí jsme na třídenní obchodní konferenci
dokázali přivézt do Prahy k jednání šest ministrů a náměstků Afghánského státu, kteří byli přijati ministrem
obchodu, ministrem zahraničních věcí, předsedou Poslanecké sněmovny, či premiérem ČR. O výrobky
českých i slovenských firem byl, a nadále je vážný zájem.


Na začátku září 2021 bylo zveřejněno složení prozatímní afghánské vlády v čele s Mohammadem Hasanem
Achundem, který byl ministrem zahraničí v první vládě Tálibánu. Jakým směrem půjdou aktivity vnitřní
kmenové politiky, regionálních hráčů a zájmy mocností nelze predikovat. Návrat Talibanu k moci ve výše
uvedených souvislostech budeme nadále pozorně sledovat.


Pavel Bělohradský

Miroslav Palát

Richard Král

Fawad Nadri